Polska w Rosji

XXXI Międzynarodowy festiwal sztuki pięknej

POLSKA W ROSJI Nadchodzące wydarzenia
  1. Pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO z siedzibą w Warszawie
  2. Temat konkursu: Marzenia się spełniają!"
  3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat z całego świata
  4. Prace można nadsyłać do 25 marca 2022 r.

Prace mogą być zgłaszane od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół. Laureaci konkursu wraz z opiekunami są zapraszani do udziału w kilkudniowych warsztatach artystycznych w ramach finału Festiwalu Color Art, otrzymują również nagrody rzeczowe oraz katalogi.


Regulamin Konkursu
Więcej o Festiwalu