Polska w Rosji

Zjazd Statutowy Kongresu Polaków w Rosji

POLSKA W ROSJI Wiadomości
W sobotę 12 lutego 2022 r., w „Domu Narodowości” w Moskwie odbył się Zjazd Statutowy Kongresu Polaków w Rosji zwołany w celu zatwierdzenia poprawek w statucie Kongresu zgodnie z nowymi wymogami prawnymi w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej o organizacjach społecznych. Oprócz tego poruszono ważne problemy związane z funkcjonowaniem organizacji polonijnych w Rosji.

Dyskutowano także na temat planów na 2022 rok w zakresie kultury i sportu, m. in. o kursie metodycznym dla nauczycieli polonijnych, polonijnym meczu piłkarskim i kolejnej edycji dyktanda z języka polskiego.

Spotkanie w formacie online na platformie ZOOM miało miejsce w godz. 16.00—18.00 i było dopasowane dla 40 delegatów w strefie czasowej od Kamczatki do Kaliningradu. Posiedzeniu przewodniczyła prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa. Po zatwierdzeniu porządku obrad, wybraniu sekretarza i komisji skrutacyjnej delegaci procedurą głosowania przyjęli czterdziestoma głosami poprawki w statucie Kongresu Polaków w Rosji.

W 1992 na I zjeździe organizacji polonijnych z inicjatywy dziesięciu tychże lokalnych organizacji został powołany „Kongres Polaków w Rosji”. 5 lat później doszło do II zjazdu, by w końcu na otwarcie XXI wieku (III zjazd miał miejsce w 2003r.) podjąć doniosłą w swoich skutkach decyzję o stworzeniu Polskiej Federalnej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”, w skład której weszły Autonomia Narodowo-Kulturalna Polaków w Moskwie „Dom Polski", Irkucka Obwodowa Organizacja Społeczna „Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo”, Krasnojarska Regionalna Autonomia Narodowo-Kulturalna „Dom Polski” oraz przedstawiciele regionalnych organizacji społecznych Polaków Abakanu, Barnauła, Bijska, Władykaukazu, Wołgogradu, Władywostoku, Jekaterynburga, Kazania, Jarosławia, Kaliningradu, Krasnodaru, Mineralnych Wód, Nalczyka, Nowosybirska, Orenburga, Permu, Penzy, Rostowa nad Donem, Petersburga, Samary, Smoleńska, Saratowa, Tomska, Togliatti, Tiumienia, Ufy, Ułan-Ude, Usola Syberyjskiego i stanicy Anapskaja. Od tamtego momentu do „Kongresu Polaków w Rosji” przyłączały się kolejne organizacje, osiągnąwszy obecnie liczbę 55.