Polska w Rosji

Konkurs „Być Polakiem”

POLSKA W ROSJI Wiadomości

Fundacja „Świat na Tak” organizuje kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli


➡ Dzieci i młodzież w ramach konkursu samodzielnie przygotowują pracę w jednym z trzech formatów: pracy plastycznej, pracy literackiej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce.

➡ Nauczyciele w ramach konkursu przygotowują konspekt lekcji gramatycznej.


Celem Konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.


Z kolei Konkurs dla nauczycieli obrał sobie za cel promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.


Atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone na Gali XIII edycji Konkursu w dn. 2 sierpnia 2022 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.


Szczegółowe informacje nt. Konkursu, w tym harmonogram, tematy prac, wymagania formalne znajdą Państwo na stronie Konkursu


Prace należy nadsyłać w terminie do 20 marca 2022 r.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021