Польша в России

Rosyjska Maslenica w Gdańsku

ROSJA W POLSCE Nadchodzące wydarzenia
Rosyjski Dom w Gdańsku serdecznie zaprasza 3 marca o godz. 18:00 na obchody Maslenicy by wspólnie pożegnać zimę i przywitać wiosnę. W programie wydarzenia wspólne tańce, gry, zabawy i „masleniczny” poczęstunek.

Rosyjski Dom w Gdańsku zapoznaje polską opinie publiczną z rosyjską kulturą, historią oraz wydarzeniami w Rosji, przyczynia się do rozwoju więzi naukowych, kulturalno-oświatowych i przedsiębiorczych pomiędzy polskimi i rosyjskimi instytucjami, organizacjami i firmami, daje możliwość nauki języka rosyjskiego, używanego na co dzień oraz w biznesie, pomaga rodakom w nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z ojczyzną, jest źródłem informacji o wydarzeniach.