Польша в России

„Literatura i władza w Polsce i w Rosji”

ROSJA W POLSCE Nadchodzące wydarzenia on-line
Studenckie Koło Naukowe Dialogu i Współpracy ze Wschodem w Katedrze Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Słowiańskiej Filologii i Kultury Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Niżnogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego im. N.I. Łobaczewskiego mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową „Literatura i władza w Polsce i w Rosji”.

Tryb konferencji
Tryb hybrydowy (obrady stacjonarne w Warszawie połączone z możliwością prezentacji referatu w trybie zdalnym - online). W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej dopuszczamy możliwość zmiany formy organizacji na tryb całkowicie zdalny.
Termin i miejsce: Warszawa, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55), 21-22 kwietnia 2022 r.

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski
Opłata konferencyjna: 200 zł. Koszt udziału w konferencji (dojazd, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy.

Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich pozostałych zainteresowanych osób. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej analizie wzajemnych relacji pomiędzy światem literatury a sferą władzy w Polsce i Rosji. Zakres chronologiczny konferencji rozciąga się od początków piśmiennictwa w obu tych państwach aż po czasy współczesne. Uczestnicy konferencji przyjrzą się relacjom łączącym pisarzy i rządzących, przeanalizują problematykę polityczną w twórczości literackiej, a także dokonają przeglądu postaw pisarzy wobec władzy, wydarzeń politycznych i instytucji państwowych.

Przykładowe zagadnienia tematyczne
- Piewcy, opozycjoniści, oportuniści – postawy literatów wobec świata władzy
- Literatura satyryczna jako oręż krytyki władzy
- Obraz świata polityki w literaturze pięknej
- Literacka aktywność polityków
- Wątki polityczne w literaturze utopijnej i antyutopijnej
- Literaci jako aktywni uczestnicy życia politycznego
- Portrety przywódców w literaturze faktu
- Obraz przełomowych wydarzeń politycznych w literaturze
- Cenzura i wolność słowa a rozwój procesu historyczno-literackiego

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zeskanowanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (pliki można pobrać ze strony  i przesłanie do 6.03.2022 obydwu plików na adres.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do selekcji referatów.