Польша в России

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

ROSJA W POLSCE Nadchodzące wydarzenia Język rosyjski on-line
Katedra Rusycystyki w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej JĘZYK I LITERATURA ROSYJSKA W PRZESTRZENI INTERKULTUROWEJ w dniach 12–13 maja 2022 roku.

Obrady będą dotyczyły następujących zagadnień:
1. Historia i współczesność w badaniach literaturoznawczych.
2. Badania porównawcze w lingwistyce, kulturoznawstwie i komunikacji interkulturowej.
3. Tradycje i nowe tendencje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
Planowana jest również sekcja studencka i sekcja posterowa.
Języki robocze konferencji – rosyjski, polski, angielski. Czas wystąpienia plenarnego–20 minut, referatu w sekcji – 15 minut.
Formularz zgłoszeniowy dostępny on-line należy przesłać do 31.01.2022 r. lub jako załącznik na adres.

Ważne terminy:
31.01.2022 – nadsyłanie zgłoszeń do udziału w konferencji
15.02.2022 – informacja od organizatorów o włączeniu referatu do programu konferencji
28.02.2022 – wniesienie opłaty konferencyjnej
30.04.2022 – nadsyłanie artykułów do publikacji

Szczegóły

Kontakt