Polska w Rosji

Występ polskiego zespołu „Razem”

POLSKA W ROSJI Polonia Wiadomości
Występ polskiego zespołu „Razem” Domu Polskiego w Tomsku odbył się w trakcie obchodów święta Dnia Obrońcy Ojczyzny. Święto to zostało ustanowione w 1922 roku jako Dzień Armii Czerwonej i Marynarki Wojennej. Od 1946 do 1993 roku było nazywane Dniem Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej. W Rosji od 2002 roku jest to dzień wolny od pracy.


Tomska Regionalna Organizacja Społeczna „Centrum Kultury Polskiej DOM POLSKI w Tomsku” działa od 1990 roku, a 13 września 1991 roku „Dom Polski” został zarejestrowany jako samodzielna osoba prawna. Organizacja zajmuje się popularyzacją i promowaniem języka polskiego i kultury polskiej. Głównymi kierunkami działalności są edukacja i kultura.

Z działalnością, projektami oraz osiągnięciami kulturalnymi i edukacyjnymi organizacji można zapoznać się na profilu w sieciach społecznościowych