Polska w Rosji

KONKURS RECYTATORSKI „Piękna moja Mowo”

POLSKA W ROSJI Nadchodzące wydarzenia
Adresaci konkursu: Dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe - Polonii Moskwy
 
Cele konkursu:
- popularyzacja języka polskiego, literatury, poezji i kultury polskiej 
- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych
- doskonalenie umiejętności recytatorskich

Terminy:
- do 20 lutego 2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń wysłanych elektronicznie (p. Wiktoria Riezanowa)
- 26 lutego 2022 r. godz. 15.00 – 18.00 - finał konkursu odbędzie się w Kurii pod adresem: Moskwa, ul. Małaja Gruzińskaja, 27: recytacje uczestników , wręczenie dyplomów i nagród laureatom.

Regulamin konkursu recytatorskiego:
1.     Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 20 lutego 2022 r. na adres mailowy organizatora zgłoszenia do udziału w konkursie (załącznik 1 ) oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).
2.     Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego w języku polskim.
3.     Kryteria oceny recytującego:
- kultura i wyrazistość słowa (dykcja, wymowa, intonacja)
- interpretacja utworu i ogólne wrażenie artystyczne
- stopień opanowania i znajomość tekstu.
4.     Kolejność wystąpień ustali organizator.
5.     Niedopuszczalne jest używanie telefonów, iPhonów itp. podczas recytacji.


Organizatorzy konkursu: Moskiewska Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków ”Dom Polski” (organizacja społeczna), Kongres Polaków w Rosji