Polska w Rosji

Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

POLSKA W ROSJI Nadchodzące wydarzenia
W 2019 roku podsumowaliśmy 50-lecie światowych festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie, które stały się największą imprezą polonijną, prezentującą aktywność artystyczną Polonii i Polaków poza granicami kraju.

W bieżącym – 2022 roku – przypada nowe otwarcie tej imprezy, którą należy uczcić kolejnym już, XIX Festiwalem. Przypada on jednak na bardzo trudny czas, kiedy reguły dyktuje szerząca się pandemia koronawirusa, z powodu której wszystko jest do końca niepewne, a działania organizacyjne są szczególnie utrudnione. Celem utrzymania ciągłości tej imprezy, tak przecież ważnej zarówno dla wielu środowisk polonijnych, jak i dla Rzeszowa oraz polskiej publiczności.

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo kwalifikacji zespołów na Festiwal, których ostateczna liczba i skład zależeć będzie od nadesłanych zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia organizacyjne skraca się też czas trwania Festiwalu. By uwzględnić dynamicznie zmieniające się uwarunkowania organizacji imprez masowych, organizator skraca również terminy zgłoszeń i nadsyłania niezbędnych materiałów.

Zapraszając polonijne zespoły do udziału w Festiwalu, organizator przedstawia jego założenia programowo-organizacyjne. Oczekując Państwa w Rzeszowie, prosimy o terminowe nadsyłanie kart zgłoszenia oraz niezbędnych materiałów.

Niezbędne informacje w witrynie Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"