Polska w Rosji

Legendy miast polskich. Kraków

POLSKA W ROSJI Nadchodzące wydarzenia
Związek Organizacji Polskich „Jedność” w Rosji zarejestrowano w listopadzie 2018 roku, czyli na stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Związek prowadzi swoja działalność na obszarze całej Federacji Rosyjskiej.

Związek Organizacji Polskich „Jedność”
Związek Organizacji Polskich „Jedność”

Zasadniczym założeniem, leżącym u podstaw powołania Związku Organizacji Polskich „Jedność”, jest ożywienie ruchu polonijnego w Federacji Rosyjskiej oraz ściślejsza integracja programowa możliwie największej liczby organizacji polonijnych, a także ewentualnych, wyłonionych w środowisku polonijnym grup inicjatorskich.