Polska w Rosji

Współcześni polscy poeci

POLSKA W ROSJI Publikacje
Pod koniec 2021 roku nakładem petersburskiego Wydawnictwa Iwana Limbacha światło dzienne ujrzała antologia „Współcześni polscy poeci” przygotowana przez poetę i tłumacza Igora Biełowa.

W jednym tomie zostały zebrane wiersze twórców różnych pokoleń i prądów, przedstawicieli najnowszej literatury polskiej, m. in. Wojciecha Bonowicza, Martyny Buliżańskiej, Jacka Dehnela, Bohdana Zadury, Joanny Mueller, Marty Podgórnik, Jacka Podsiadło, Julii Fiedorczuk i wielu innych.

Antologia ukazuje współczesną poezję polską w całej jej różnorodności i wielowymiarowości.

Wydanie antologii wsparł Instytut Polski w Moskwie.