Polska w Rosji

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

POLSKA W ROSJI Nadchodzące wydarzenia Polonia
Przewodnie motto Konferencji inaugurującej obrady: „Postęp naukowy - jak go wykorzystać w praktyce” oraz nowe oblicza łańcucha dostaw w kontekście globalizacji rynku „Nowy wiatr w żaglach sprzedaży”. Uczestnictwo w Konferencji to nowe relacje interpersonalne oraz biznesowe, w efekcie umowy partnerskie.

Fundacja Polonia Gospodarcza Świata została powołana z inicjatywy uczestników Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii, jako instytucja służąca współdziałaniu firm – polonijnych środowisk gospodarczych w świecie i kraju - dla rozwijania międzynarodowej współpracy i wzajemnych, partnerskich korzyści. Kontynuuje ona tradycje corocznych spotkań gospodarczych Polonii realizowanych przez Fundacje Polonia, która została powołana w 1989 r. na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii, zamieszkałych w kilkunastu krajach świata oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na adres organizatora