Polska w Rosji

Arktyka w okresie globalizacji i niestabilności geopolitycznej

POLSKA W ROSJI Nadchodzące wydarzenia
Planowany jest udział 75 osób, ze strony polskiej i rosyjskiej, a także uczestników z krajów nordyckich. Młodzi eksperci omówią następujące tematy:


• Wyzwanie arktyczne: wzmocnienie rywalizacji globalnych graczy (Rosja, UE, Chiny, USA);
• Przyszłość Arktyki: współpraca czy konfrontacja?
• Połączenie Arktyki: transport, energia, turystyka.

Polska stara się aktywnie uczestniczyć w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych i kształtować światową opinię publiczną na temat Arktyki. 1 lipca 2021 roku Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Arktycznej. Potrzeba rozwoju współpracy międzynarodowej w Arktyce odpowiada interesom Rosji w tym regionie. W związku z tym interesujące jest omówienie tego, w jaki sposób Polska i Rosja mogą współdziałać w Arktyce” - stwierdzili organizatorzy szkoły.

Efektem dyskusji w grupach roboczych będzie opracowanie scenariuszy rozwoju współpracy międzynarodowej w Arktyce w perspektywie średnioterminowej.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej przy wsparciu Fundacji Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.