Польша в России

Wielokulturowy Słowiański Karnawał 2022

ROSJA W POLSCE Nadchodzące wydarzenia
Serdecznie zapraszamy na Słowiański Karnawał - wielokulturowy wieczór integracyjny, związany z końcem karnawału. Wydarzenie odbędzie się 26 lutego 2022 r., w namiocie w ogrodzie WBP w Opolu. W programie m.in: zapoznanie się z tradycjami końca karnawału w Polsce i krajach wschodniosłowiańskich, warsztaty, degustacja tradycyjnych potraw ostatkowych.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki.

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z krajami wschodnimi.
Opolski Oddział Wojewódzki jest jednym z najaktywniejszych. Rocznie organizuje samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami od 50 do 70 przedsięwzięć naukowych, kulturalnych, gospodarczych. Regularnie wydawany jest biuletyn informacyjny „Ze Wschodu i o Wschodzie”, rozsyłany do wszystkich samorządów i instytucji wojewódzkich.