Польша в России

Włodzimierz Wysocki w Warszawie

ROSJA W POLSCE Wiadomości
XI Międzynarodowy Festiwal im. Włodzimierza Wysockiego „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste” odbył się w Warszawie w dniu 4 lutego 2022 r w pięknej auli nowo wybudowanego obiektu „Terminal Kultury Gocław”.


Jednym z organizatorów Festiwalu było Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Koncert Galowy poprowadził Evgen Malinowski, zaś wystąpili laureaci poprzednich dziesięciu edycji Festiwalu z Polski, Federacji Rosyjskiej i Litwy.


Na Koncert przybyło ponad 200 osób, w tym bardzo liczna grupa członków i sympatyków SWP-W i SWP-R z J Smolińskim i R. Tomalakiem.