Polska w Rosji

Nietoperze w oczach dzieci

POLSKA W ROSJI Wiadomości
Gabriel Zajdel
Album przedstawia dorobek Podkarpackich Nocy Nietoperzy poprzez prezentację prac wykonanych przez dzieci (rysunków oraz modeli nietoperzy) nagrodzonych w konkursie plastycznym. Publikacja przedstawia prace plastyczne wykonane przez dzieci i proponuje działania, które mają na celu promocję ochrony przyrody i gatunków chronionych na przykładzie nietoperzy, a także dokonać prezentacji środowiska oraz historii terenu, na którym odbywają się Podkarpackie Noce Nietoperzy i znajdują się siedliska ich bytowania.

Początkowo miał być w całości sfinansowany przez Polską Akademię Nauk oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód jednak ze względu na znaczny wzrost cen w porównaniu z rokiem ubiegłym organizator nie jest w stanie wydać pełnego założonego nakładu 2000 sztuk. Brakuje 5800 złotych polskich.

Szczegóły zbiórki