Polska w Rosji

Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Zimowa

POLSKA W ROSJI Wiadomości
Rospolcenr
Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Zimowa „Arktyka w okresie globalizacji i niestabilności geopolitycznej” odbyła się w dniach 30 stycznia – 3 lutego w Nowogrodzie Wielkim przy wsparciu Fundacji Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej. Młodzi specjaliści dyskutowali o współpracy w Arktyce i starali się przewidzieć przyszłość regionu w perspektywie średnioterminowej.

Do uczestników przemawiali eksperci, w tym przedstawiciel Polski, pracownik naukowy Warszawskiego Ośrodka Orientalistycznego Szymon Kardaś. Analizował stan dużych projektów wydobywczych w Arktyce oraz mówił o rozwoju europejskiego rynku energetycznego dzięki dostawom LNG z rosyjskiego regionu Arktyki.

Uczestnicy szkoły zostali podzieleni na grupy robocze w celu omówienia możliwych scenariuszy współpracy międzynarodowej lub konfrontacji między krajami w kwestiach arktycznych.

Materiał przygotowany przez Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia