Polska w Rosji

Cyprian Kamil Norwid. Poezja i dramat życia

POLSKA W ROSJI Nadchodzące wydarzenia on-line
Autorka - Natella Zakharovna Bashinjaghyan, doktor historii sztuki, wiodąca badaczka środkowoeuropejskiego sektora sztuki w Państwowym Instytucie Studiów nad Sztuką.
Monografia jest pierwszą w języku rosyjskim książką o życiu i twórczości C. K. Norwida z okazji 200-lecia jego urodzin. Tragiczna postać tego polskiego poety, malarza, dramaturga, eseisty i myśliciela jest mało znana rosyjskiemu czytelnikowi. Norwid żył i tworzył w epoce późnego romantyzmu, ale nie stał się jego kontynuatorem.
Monografia opisuje, oprócz utworów poetyckich, utwory teatralne Norwida, sztuki teatralne i eseje. Książka przeznaczona jest dla historyków sztuki, literatury i teatru, kulturoznawców i wszystkich zainteresowanych Polska kulturą artystyczną.
Program prezentacji: wystąpienie autora, przedstawicieli Polskiego Centrum Kultury, współpracowników, czytelników.
Prezentacja odbędzie się na platformie ZOOM. Aby otrzymać link należy wysłać zapytanie na adres

Organizatorem spotkania jest Państwowy Instytut Sztuki MK RF