Polska w Rosji

Otwarty Konkurs na dofinansowanie projektów

POLSKA W ROSJI Wiadomości
CO?
Dofinansowujemy przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia między Polską i Rosją. Forma zależy od Ciebie: konferencja, wystawa, koncert, strona internetowa, aplikacja, podcast. Bądźcie kreatywni!


KTO?
Każdy kto ma pomysł i zapał do pracy! Zapraszamy instytucje publiczne,
akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje oraz osoby fizyczne.

KIEDY?
Wnioski można składać do 11 marca 2022 roku. Projekt trzeba zrealizować do 31 października 2022 roku.

JAK?
Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej za pomocą generatora na stronie

a następnie wydrukować i przesłać w wersji papierowej do Centrum (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Centrum, nie stempla pocztowego).

ZGŁOŚ SIĘ DO 11 MARCA

Więcej