Польша в России

Rosyjska operacja na Ukrainie z perspektywy prawa międzynarodowego

ROSJA W POLSCE Nadchodzące wydarzenia
CPRDiP serdecznie zaprasza 3 marca (czwartek) 2022 r., o godz. 18:00 na spotkanie poświęcone wybranym aspektom prawa międzynarodowego. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro (winda). Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne (polski, angielski, ukraiński).  

Debata odbędzie się z wybitnymi polskimi prawnikami międzynarodowymi, prof. Władysławem Czaplińskim i prof. Ireneuszem Kamińskim. Spotkanie poprowadzi dr Łukasz Adamski.

Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in. następujące kwestie:
Co oznacza napaść na Ukrainę z perspektywy prawa międzynarodowego?
Czy społeczność międzynarodowa ma instrumenty prawne, aby pociągnąć do odpowiedzialności Rosję za cierpienia ludności cywilnej?
W jaki sposób można wykorzystać międzynarodowe sądy?

Zarejestrować się na spotkanie można używając formularza kontaktowego na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia