Польша в России

Kryształowy kompas dla Polski?

ROSJA W POLSCE Wiadomości Nadchodzące wydarzenia
„Kryształowy Kompas” to międzynarodowa nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geografii, ekologii, ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego. Celem nagrody jest wyszukiwanie i wspieranie najlepszych osiągnięć i praktycznych projektów mających na celu zachowanie przyszłości naszej planety.

Do udziału zapraszamy krajowe i zagraniczne organizacje społeczne, instytucje naukowe i edukacyjne, związki twórcze, przedsiębiorstwa z różnych dziedzin, niezależne grupy inicjatywne, a także osoby publiczne. Zgłoszenia można składać do 20 lutego.

Więcej