Польша в России

Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa

ROSJA W POLSCE Nadchodzące wydarzenia on-line
Nowy rok Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia rozpoczyna premierą wydawniczą publikacji „Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka”.


Z tej okazji zapraszamy do rozmowy na żywo i online!

➡Jak się rozwijał dialog Kościoła katolickiego z rosyjskim prawosławiem za pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI?
➡Jakie poglądy na temat wschodniego chrześcijaństwa miał polski papież?
➡Czy Franciszek zmienił politykę swoich poprzedników?
➡Jakie były główne wektory polityki Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego?

Oto tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi udzielą eksperci Centrum w trakcie dyskusji „Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej” z udziałem Hanny Suchockiej, Pawła Kowala i Andrzeja Grajewskiego.

Debata odbędzie się w Mt5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, zachęcamy do zwiedzenia muzeum przed spotkaniem!

Chętnych na spotkanie offline prosimy o wypełnienie formularza