Польша в России

Wirtualny spacer po moskiewskim planetarium

ROSJA W POLSCE on-line Wiadomości
8 lutego Rosja obchodzi Dzień Rosyjskiej Nauki. Święto zbiega się w czasie z datą założenia Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Akademickiego (St. Petersburg State University), założonego przez Piotra Wielkiego.
7 maja 2018 r. prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret o utworzeniu narodowego projektu „Nauka”. Celem projektu jest zapewnienie obecności Rosji wśród pięciu wiodących krajów na świecie w badaniach naukowych oraz zwiększenie atrakcyjności badań w Rosji dla rosyjskich i zagranicznych naukowców.
W przeddzień Dnia Nauki Rosyjski Dom rozpoczyna serię publikacji na temat narodowego projektu „Nauka”, na temat rosyjskich naukowców, historii rosyjskiej nauki.

Wirtualny spacer po moskiewskim planetarium dostępny tutaj.