Polska w Rosji

Koniec pierwszego semestru

POLSKA W ROSJI Wiadomości
Za nami pierwsze półrocze w Szkole Polskiej w Moskwie i warto przypomnieć o jednym z wcześniejszych osiągnięć uczniów. Na szczególną uwagę zasłużyła listopadowa lekcja z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości, która ze względu na obostrzenia związane z pandemią miała częściowo charakter telekonferencji udział wzięli uczniowie, rodzice i nauczyciele szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych RP na całym świecie. Łącznie w zajęciach online wzięło udział ponad 100 uczestników.

Uczniowie, wspólnie z nauczycielami szkoły polskiej w Moskwie przygotowali program artystyczno-edukacyjny, w którym aktywnie uczestniczyli także rodzice. Szczególnego wzruszenia dostarczyła rozmowa online dziadka Tomasza z Pomorza z wnuczką Zosią – uczennicą szkoły. Przybliżono sylwetki Ojców polskiej niepodległości, uwarunkowania historyczne, jakie towarzyszyły tworzeniu się nowoczesnego państwa polskiego. Nie zabrakło również konkursów i quizów, które dostarczyły wielu pozytywnych emocji.


W uroczystości wzięli udział dostojni goście: Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej pan Krzysztof Krajewski z Małżonką, Zastępca Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej pan Jacek Śladewski z Małżonką, Zastępca Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie pani Małgorzata Kamińska, Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie pan Piotr Skwieciński z Małżonką, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii pan konsul Sławomir Łuczak, pan radca Radosław Ocieczek oraz w formie on-line kierownicy, nauczyciele i uczniowie szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych i przedstawicielstwach wojskowych z innych krajów.

Uroczystość pokazała, jak skutecznie język polski łączy Rodaków na całym świecie oraz jak ważna i owocna okazuje się współpraca pomiędzy uczniami szkół polskich mieszkającymi w różnych częściach globu.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą