Польша в России

Program stażowy «InteRussia»

ROSJA W POLSCE Nadchodzące wydarzenia Wiadomości
InteRussia to wspólny projekt Fundacji Gorczakowa, MGIMO i Rossotrudniczestwa. To wyjątkowa szansa dla zagranicznych specjalistów z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych, politologii i zagranicznych studiów regionalnych na bezpośrednie zapoznanie się z rosyjską agendą naukową i ekspercką, wizytę w organach rządowych, udział w sesjach eksperckich na uczelniach, think tankach i organizacjach publicznych.

Misją „InteRussia” jest wzmacnianie i pogłębianie więzi naukowych, społecznych i kulturalnych, tworzenie warunków do konstruktywnego dialogu młodych profesjonalistów w kręgach politycznych i akademickich Rosji i zagranicy.

Wnioskodawcy czekają pracowite sześć tygodni, podczas których będą mieli okazję odwiedzić platformy badawcze i społeczno-polityczne, komunikować się z czołowymi przedstawicielami środowiska naukowego i eksperckiego oraz uczestniczyć w wydarzeniach partnerskich z zakresu dyplomacji publicznej. Główną zaletą programu jest możliwość pracy pod okiem konsultantów naukowych, czołowych naukowców MGIMO, z późniejszą publikacją wyników prac naukowych.


Ostatni dzień na zgłoszenia
31 stycznia, 23:59 czasu moskiewskiego.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 lutego. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową.