Polska w Rosji

Wyniki konkursu „Kartka świąteczna”

POLSKA W ROSJI Wiadomości
RGOO NCA „Związek Polaków nad Donem”, członek Ogólnorosyjskiej organizacji polonijnej „Związek Organizacji Polskich Jedność” oraz Kina Rostowskiego, w ramach międzynarodowego festiwalu kina polskiego „Wisła”, zorganizował konkurs „Boże Narodzenie w polskim kinie”, którego jedną z nominacji był konkurs „Kartka świąteczna”.

Wystawa prac odbyła się w Rostowskim Regionalnym Domu Sztuki Ludowej. Boże Narodzenie dla wszystkich chrześcijan to szczególne święto, które ma charakterystyczne wątki, które znajdują odzwierciedlenie w projektowaniu kartek świątecznych.

Każdy kraj ma swoje ulubione motywy świąteczne. W Polsce najpopularniejszym tematem pocztówek zawsze były szczęśliwe rodziny przy wigilijnym stole i dzieci z prezentami.

Ekspozycja wystawy obejmowała około 30 prac wykonanych przez uczestników konkursu, wśród których byli również studenci Katedry Teorii i Praktyki Sztuk Pięknych Akademii Architektury i Sztuki SFU (TiP IZO AAI SFU) oraz studentów Dziecięcej Szkoły Architektury i Sztuki (DAHSH AAI SFU) pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego Wydziału Sztuk Pięknych AAI SFedU, kandydata nauk socjologicznych, członka Międzynarodowego Związku Nauczycieli-Artystów (IUPKh ) oraz członka „Związku Polaków Dona” Natalii Anatolijewnej Szyliny.

Prace prezentują różnorodność wątków i obrazów świątecznych, indywidualny styl autorów, różne techniki wykonawcze (tradycyjna technika akwareli, grafika kolorowa, technika scrapbookingu i kolażu).

Na niektórych pocztówkach widać odejście od naturalistycznego ujęcia i gatunkowej narracji, fabuła opiera się nie tyle na prawdziwym odzwierciedleniu święta Bożego Narodzenia, ile na uczuciach, pomysłach i wspomnieniach, które z niego wynikają.